ثبت شکایت مشتریان داتیس

برای ارتباط با واحد شکایات و ثبت نظرات خود می توانید از راه های مختلفی اقدام کنید.

تماس تلفنی با واحد روابط عمومی مجموعه داتیس، ارسال ایمیل برای پیگیری مشکلات پیش رو و همچنین تکمیل فرم ارتباطی طراحی شده به منظور ثبت شکایات.

ایمیل واحد ثبت شکایات داتیس به نشانی: CRM@datisarya.com

تلاش داشته ایم تا در داتیس ارتباط مستقیم و بی واسطه بین مشتریان و واحد پشتیبانی برقرار کنیم.

ارسال شکایت به واحد ارتباط با مشتریان

4 + 0 = ?